Mindfulness meditation er efterhånden meget underbygget, man har bl.a. påvist at det fører til:

 • Mindre stress
 • Øget medfølelse
 • Øget opmærksomhed
 • Mindre tankespind
 • Bedre helbred

Kilde: https://videnskab.dk/

Det kan således også være et godt supplement til de øvrige værktøjer, der har været præsenteret her på siden med det formål at finde ro inden sengetid.

Mindfulness går i al sin enkelthed ud på at være tilstede i nuet og acceptere det som det er.

Som udgangspunkt er vores sind ofte optaget af fortiden for at prøve at give os svar på fremtiden. Denne evne adskiller os fra andre levende væsner og har været afgørende for vores teknologiske udvikling, men resultatet er også at vi ofte går glip af nuets kraft.

Mindfulness er ikke en naturlig sindstilstand så derfor kræver det at vi øver os i det, således at vi intuitivt begynder at leve mere i nuet.

Når man øver mindfulness tilskynder man at være nysgerrig på det der lige er, at være åben over for det og acceptere virkeligheden som den er i dette øjeblik. Det betyder ikke at man nødvendigvis sætter pris på det der lige er, man anerkender bare at det er som det er, uden at forsøge at ignorere det eller lægge låg på det.

Dette står i kontrast til at opleve verden igennem vores tanker hvor vi ofte forsøger at kæmpe imod virkeligheden: ”hvis bare jeg havde gjort det og ikke det”, ”hvis bare jeg kunne gå tilbage i tiden”, ”han skulle ikke have sagt det og gjort det”, ”jeg bliver nødt til at gøre det ellers så” og ”jeg burde også gøre det og det”. Vores tanker udgør i sidste ende et filter for vores virkelighed og det vi sanser.

Man tilstræber med mindfulness at gå fra at gøre noget, til bare at observere, til at være nærværende og opleve nuet, uden at sætte etiketter på oplevelsen. Det er en øvelse som man aldrig bliver færdig med at mestre fordi der altid er et nyt øjeblik at fordybe sig i, at opleve helt og fuldt uden at være dømmende.

”Når du kæmper mod virkeligheden, taber du – men kun altid.” –Byron Katie

Følgende øvelse er en simpel øvelse i mindfulness meditation som du med fordel kan bruge 5-10 minutter på, lidt før din sengetid:

 • Sæt dig ned og luk øjnene
 • Ret opmærksomheden på dit åndedræt – iagttag det og undlad at gøre noget med det
 • Du kan fx iagttage følelsen af dit åndedræt og hvordan en indånding automatisk bliver til en udånding
 • Du kan lægge mærke til hvordan du trækker luften ind i næsen eller munden og puster det ud igen
 • Du kan fx lægge mærke til lyden af dine vejrtrækninger
 • Du vil helt sikkert lægge mærke til at der hurtigt opstår mange indtryk, tanker, følelser og kropslige fornemmelser – når du bliver bevidst om dette, så anerkend at de er der uden at gå for meget ind i dem, men vend i stedet stille og roligt tilbage til iagttagelsen af dit åndedræt (gentag dette igen og igen)

Som det er med så mange andre vi kan træne, så bliver det lettere jo mere vi øver os og her er det essentielt at øve det ofte og kort tid af gangen, fremfor længe og sjældent. Du kan med fordel også lave øvelsen som noget af det første du gør om morgenen.

Lad være med at bekymre dig om hvorvidt du gør det godt eller skidt! Nogle meditationslærere vil måske fortælle dig at du skal sidde på en bestemt måde med benene, i lotusstilling eller lignende og at det er vigtigt at du trækker vejret på en bestemt måde.

Fokusér hellere på essensen i øvelsen, at vende dit fokus tilbage på dit åndedræt igen og igen så snart du registrerer at du bliver opslugt af dine tanker. Helt automatisk vil dit åndedræt også blive mere roligt i udførelsen af dette. Forsøg gerne at gøre øvelsen til en god oplevelse eventuelt med lidt æteriske olier, afdæmpet roligt musik eller hvad der nu tiltaler dig.

Når der er gået nogle dage med gentagne udførelser af øvelsen, vil du begynde at lægge mærke til at du har skærpet din opmærksomhed, ikke bare når du øver mindfulness, men i enhver anden sammenhæng også. Du vil med al sandsynlighed også opleve at du falder mere til ro både under og efter øvelsen. Det er når man når dertil, hvor man begynder at mærke den gavnlige effekt af øvelsen, at man for alvor får blod på tanden for at blive ved og gøre det til en vane.